Kirjoittajat

Seuraavassa on esitelty tutkimusblogissa kirjoittavia ihmisiä aakkosjärjestyksessä. Lisätietoa kirjoittajista Kelan tutkimuksen sivuilta.

Ilpo Airio

Ilpo Airio

Olen koulutukseltani valtiotieteiden tohtori ja työskennellyt Kelan tutkimusosastolla keväästä 2009. Väitöskirjani aiheena oli työssä käyvien köyhyys. Työelämä, toimeentulo ja köyhyys ovatkin pääasiallisia tutkimuksen kohteitani.

 

Jenni Blomgren

Jenni Blomgren

Olen valtiotieteiden tohtori; väittelin sosiologian alalta vuonna 2005. Aloitin työni Kelan erikoistutkijana toukokuussa 2010. Aikaisempia työpaikkojani ovat olleet Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Olen kiinnostunut erityisesti sosiodemografisista hyvinvointi- ja terveyseroista, työ- ja toimintakyvystä sekä ikääntyneiden elinoloista.

 

Paula Hakala

Paula Hakala

Aloitin urani Kelassa 1980-luvun alussa, jolloin tutkimustyö imaisi nopeasti mukaansa. Kiinnostukseni kohteena ovat erityisesti lihavuuden ehkäisyyn ja hoitoon liittyvät seikat sekä ravinnon ja terveyden väliset yhteydet. Pidän tiedon välittämistä kansantajuisessa muodossa erittäin tärkeänä, jotta tutkimusten tuloksista olisi hyötyä myös käytännössä. Peruskoulutukseltani olen laillistettu ravitsemusterapeutti. Vuonna 1994 väittelin filosofian tohtoriksi ja vuonna 2004 sain ravitsemustieteen dosentin arvon.

 

Olli Kangas

Olli Kangas

Olli Kangas

Olen yhteiskuntatieteitten tohtori, joka päätyi 2008 Kelaan ja takaisin Helsinkiin Tukholmaan, Turkuun ja Kööpenhaminaan suuntautuneitten, kaikkiaan lähes kaksi vuosikymmentä kestäneiden ulkomaankomennusten jälkeen. Tutkimusharrastukseni on suuntautunut sosiaalisiin instituutioihin, niitten syntysyihin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

 

Markku Laatu

Markku Laatu

Olen valtiotieteiden lisensiaatti; työskennellyt Kelassa 1990-luvun puolivälistä lähtien. Tutkimusaiheeni löytyvät muun muassa sosiaalisten ongelmien, sosiaaliturvan toimeenpanon ja kansalaisten ja sosiaaliturvajärjestelmän kohtaamiseen liittyvien kysymysten parista.

 

Hennamari Mikkola

Hennamari Mikkola

Olen toiminut Kelan tutkimusosastolla terveysturvan tutkimusryhmän päällikkkönä vuoden 2010 alusta. Tällä hetkellä olen Kelan Tieto- ja viestintäyksikön päällikkö. Aikaisemman 15-vuotisen työurani aikana sosiaali- ja terveydenhuolto tulivat ekonomistille hyvin tutuiksi Stakesissa ja sittemin THL:ssä. Tutkimuksemme kohteita ovat Kelan etuuksien kasvava merkitys koko palvelujärjestelmässä sekä yksityisten sektorin kehitys ja asiakkaan asema terveyspalvelumarkkinoilla.

 

Mikko Niemelä

Mikko Niemelä

Olen valtiotieteiden tohtori, jolla tulee huhtikuussa 2010 täyteen 10 vuoden ura tutkimuksen parissa. Ensimmäiset seitsemän vuotta toimin yliopistomaailmassa ja elokuussa 2007 siirryin Kelan tutkimusosastolle. Olen myös hakenut matkan varrella kokemuksia niin Australiasta kuin läntisestä naapuristamme Ruotsista. Tutkimukselliset kiinnostuksen kohteeni liittyvät tulojen ja kulutuksen välisiin yhteyksiin, köyhyyden ylisukupolvisuuteen, sosiaalipolitiikkaa koskeviin politiikkaprosesseihin sekä väestön hyvinvointivaltioasenteisiin.

 

Leena K Saastamoinen

Leena K Saastamoinen

Taustani on sosiaalifarmasiassa, eli lääkkeitä yhteiskunnallisesta näkökulmasta tutkivalla farmasian alalla. Väitöskirjassani käsittelin pitkäaikaislääkitystä ja reseptien uusimista terveyskeskuksissa. Olen myös opettanut yliopistossa apteekkien asiakasneuvontaa ja reseptien kirjoittamista. Olen kiinnostunut lääke-epidemiologiasta, lääkehoidon kehittämisestä ja lääkekorvausjärjestelmästä.

 

Anna-Liisa Salminen

Anna-Liisa Salminen

Olen kuntoutuksen pitkän linjan ammattilainen. Aloitin työni kuntoutuksen tutkijana Kelassa alkuvuodesta 2009. Sitä ennen toimin Stakesissa apuvälineisiin ja apuvälinepalveluihin liittyvässä tutkimus- ja kehittämistyössä. Olen toiminut pitkään myös toimintaterapian opettajana sekä toimintaterapeuttina. Koulutukseltani olen toimintaterapeutti ja filosofian tohtori (PhD). Tutkimustyössä kiinnostuksen kohteeni liittyvät kuntoutuksen arviointiin ja vaikuttavuuteen sekä toiminnan merkitykseen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja osoittamisessa.

 

Annamari Tuulio-Henriksson

Annamari Tuulio-Henriksson

Olen aloittanut työni Kelassa 2010 mielenterveystutkimuksen alueella. Väittelin psykologian alalta 2005 ja sain vuonna 2006 neuropsykologian dosentuurin. Tutkimusalueeni edellisessä työpaikassani THL:ssä käsitteli mielenterveyden häiriöiden kehityksellisiä, ympäristöllisiä ja periytyvyyteen liittyviä tekijöitä, ja Kelassa haluan keskittyä myös näiden häiriöiden yhteiskunnallisiin ja sosiaalipoliittisiin yhteyksiin. Pidän erittäin tärkeänä tutkimustiedon välittämistä myös tiedeyhteisön ulkopuolelle, mielenterveystyön käytännön toteuttajille.

 

Minna Ylikännö

Minna Ylikännö

Olen sosiaalipolitiikan tutkija ja työskennellyt Kelan tutkimusosastolla keväästä 2008 lähtien. Sitä ennen ehdin luoda tutkijan uraa viiden vuoden ajan Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksella. Erityisiä kiinnostuksen kohteitani tutkimustyössä ovat työttömyys, työvoimapolitiikka ja sen toimeenpano sekä ajankäyttö ja sen sosiaalipoliittiset kytkökset.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *