Perustoimeentulotuki yhdenmukaisesti koko maassa

Toimeentulotukea voi saada, jos tulot eivät muuten riitä elämiseen. Perustoimeentulotuki siirtyi vuoden 2017 alussa Kelan hoidettavaksi, jotta asiakkaat olisivat yhdenvertaisessa asemassa asuinpaikasta riippumatta ja kynnys tuen hakemiseen madaltuisi.

 

Vuoden 2017 alussa perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan hoidettavaksi. Asiakkaan näkökulmasta selvin muutos on se, että tuki haetaan nyt kunnan sosiaalitoimiston sijaan Kelasta. Myös kuntien sosiaalityössä ja Kelassa muutos on ollut suuri.

Mutta miksi tuen siirto viranomaiselta toiselle on yksi merkittävimmistä uudistuksista koko Suomen sosiaaliturvan historiassa?

 

 

Asiakkaat yhdenvertaisiksi

Toimeentulotuki syntyi vuonna 1984, jolloin se korvasi aiemman kuntien huoltoavun. Toimeentulotuesta tehtiin kansalaisten subjektiivinen oikeus: siihen oli oikeus jokaisella, jos tulot eivät muuten riittäneet välttämättömiin menoihin.

Jo 1984 toimeentulotuelle määrättiin koko maassa yhtenäinen perustaso, ja paikallisten sosiaaliviranomaisten harkintaa pyrittiin ohjaamaan yleisillä säännöksillä. Periaatteena oli, ettei toimeentulotuen taso riippuisi paikkakunnasta.

Kunnissa ja jopa kuntien sisällä käytännöt kuitenkin vaihtelivat. Se asetti asiakkaat eriarvoiseen asemaan asuinpaikan mukaan. Kun tuki päätettiin siirtää Kelan hoidettavaksi, tärkeänä perusteluna oli juuri yhdenvertaisen kohtelun takaaminen. Uudistuksen tavoitteena on, että asiakas saa perustoimeentulotuen samojen ehtojen mukaan koko maassa.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäivät edelleen kuntien vastuulle.

 

Matalampi kynnys hakea tukea

Toimeentulotuen hakemiseen on liittynyt häpeää, ja asiakkaat ovat kokeneet sen leimaavaksi. Tukea on jopa jätetty hakematta leimautumisen pelossa. Yksi uudistuksen tavoitteista olikin vähentää tätä häpeän tunnetta ja siitä johtuvaa tuen alikäyttöä. Kelan etuuksien hakemiseen ei yleensä liitetä samanlaista leimaa kuin kunnan sosiaalityön asiakkuuteen.

Kuntien sosiaalityöntekijöiden sekä Kelan ratkaisutyöntekijöiden ja johtajien mukaan uudistus on madaltanut hakijoiden kynnystä hakea tukea.

Perustoimeentulotukea sai lokakuussa 145 200 kotitaloutta. Määrä on 10 % suurempi kuin vuonna 2015. Vuoden 2015 luku sisältää myös täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen. Viime vuoden lukuja ei ole vielä saatavilla vanhojen tilastointikäytäntöjen vuoksi. Tuen siirtyminen Kelaan on luultavasti osaltaan vaikuttanut saajamäärän kasvuun, mutta vaikutuksen suuruutta ei voi vielä arvioida.

 

 

Yhdeltä luukulta ja verkosta

Toimeentulotukea saavat asiakkaat saavat usein myös muita Kelan etuuksia. Lokakuussa 2017 toimeentulotuen saajista 84 % sai yleistä tai eläkkeensaajan asumistukea ja 47 % Kelan maksamaa työttömyysetuutta.

Heille toimeentulotuen siirtäminen Kelaan tarkoittaa, että tuet saa nyt yhdeltä luukulta. Jos asiakkaalla on tarvetta täydentävälle ja ehkäisevälle toimeentulotuelle, ne pitää kuitenkin hakea edelleen kunnalta.

Nyt toimeentulotukea voi hakea myös verkossa koko maassa. Se on monille asiakkaille paperilomaketta helpompi ja nopeampi tapa. Hakemuksista on jätetty verkossa 59 %.

Alkuvaiheessa toimeentulotukihakemusten käsittely ruuhkautui Kelassa pahasti. Alkuvaiheen ongelmista huolimatta kuntien sosiaalityöntekijät sekä Kelan ratkaisutyöntekijät ja johtajat pitävät uudistusta edelleen oikeana päätöksenä.

 

Asiakkaalta edellytetään enemmän itsenäisyyttä

Kelan työntekijöiden arvion mukaan uudistuksesta ovat hyötyneet etenkin ne asiakkaat, joilla on hyvät valmiudet hoitaa asioitaan itse ja joiden suurin ongelma on rahan puute.

Sen sijaan tilanne on saattanut heikentyä huono-osaisimmilla asiakkailla, joilla on rahan puutteen lisäksi muitakin ongelmia. Heillä voi olla heikot valmiudet asioida viranomaisten kanssa, eikä asioiden hoitaminen välttämättä onnistu itsenäisesti verkossa.

Kunnat käyttivät enemmän harkintaa tulkitessaan toimeentulotukilakia, kun taas Kelassa yksilökohtainen harkinta on vähäisempää. Se lisää asiakkaiden kohtelun yhdenvertaisuutta, mutta kääntöpuolena on vastaavasti joustavuuden väheneminen.

 

Tietoa kertyy aiempaa kattavammin

Uudistus nopeutti ja yhtenäisti perustoimeentulotuen tilastointia. Käsittelyaikoja, hakija- ja saajamääriä, maksettuja summia ja niiden kohdentumista voidaan seurata nyt lähes reaaliajassa. Aiemmin toimeentulotukitilastot valmistuivat vasta seuraavan vuoden lopulla.

Tieto on nyt yhtenäisyytensä vuoksi myös entistä luotettavampaa.

Kattava, ajantasainen tieto esimerkiksi alkuvuoden ruuhkatilanteesta on nostanut käsittelyn ongelmat näkyviksi – aiemmin vastaavaa tietoa ei ollut saatavilla.

Kertyvä tieto on välttämätöntä järjestelmän kehittämiseksi. Siksi parantunut tilastointi on myös asiakkaan etu.

 

Pitkän aikavälin vaikutuksia ei voi vielä arvioida

On vielä liian aikaista arvioida, onko Kela-siirto esimerkiksi vähentänyt toimeentulotuen alikäytön ongelmaa tai tehostanut sen käsittelyä. Tutkimustietoa alkaa tulla ensi vuoden alussa.

Tutkimus on tärkeää, jotta vaikutuksista saadaan oikeaa tietoa. Vain siten järjestelmää voidaan kehittää edelleen oikeaan suuntaan.

 

 

 

100-vuotiaan Suomen ja 80-vuotiaan Kelan kunniaksi Kelan tutkijat äänestivät maamme historian 10 merkittävintä sosiaaliturvauudistusta. Tässä sarjassa pohdimme, miten ne ovat vaikuttaneet suomalaiseen yhteiskuntaan. Tutustu myös aiempiin kirjoituksiin.

 

 

Lue lisää:

Toimeentulotuen tilastot

Toimeentulotuen tutkimus

 

 

12 ajatusta “Perustoimeentulotuki yhdenmukaisesti koko maassa”:sta

 1. Minua on roikotettu laittomassa tilanteessa tulkinnanvaraisesti, lue mielivaltaisesti jo 4kk ajan! Kela ja Sosiaalitoimi hylänneet perusturvahakemuksen marraskuulle. Tuloina työkyvyttömyyseläke 258€/kk, vahingoituin sairaalassa rutiinileikkauksen yhteydessä! Kumpikaan taho Ei kanna vastuutaan! Kansalainen jätetään rpikkumaan 2 viraston rattaisiin! Oikeudenmukaista joo!

 2. Onkoon ne mitennii sekasi ne työntekijät kun tulee ihmeellisii päätöksiä. Tuloks lasketaan perustoimeentulo tuki?!?! Mutta sisään tuo tulona näy pankkitilillä. Entäs lääkärin määräämät lääkkeet! Onks se lääkäri joka määrää asiakkaalleen lääkkeet valelääkäri kun se Kelan lääkäri hylkää ne lääkkeet!!! Mie ainaskin haluun jatkossa käyvä vain sillä Kelan pätevältä lääkärillä enkä julkisen tai yksityisen epäpätevällä lääkärillä!!! Ja tuolla lukee että yhdenvertaisuuden takaamme . Onks se yhdenvertaista että Hesassa saa asumistukea enemmän kuin vaikkapa Imatralla. Tai toisella hyväksytään esim sähkö ja vesi toinen jää ilman. Samoin sairaala kuluissa tai lääkkeissä. Eikä nämä ole ainoita missä eriarvoisuus näkyy!!!! Entäs jos omainen on kelalla töissä!!!! Onks Suomalainen yhdenvertainen lain edessä koko Suomessa??? Entäs jos menee euronkin yli toimeentulotuki laskelmassa niin et saakkaan maksaria lääkkeisiin vaikka ette ole laskeneet niitä lääkkeitä TTT laskeneet. Entäs kuntoutushakemukset, pärstäkertoinko on hylättyjen syy miks ei saa. RAHA ratkaisee ketä kuntoutetaan ja ketä ei.

 3. Miks Kelan lääkäri tekee asiakasta näkemättä päätöksen eläkkeestä. Vaikka kelan työntekijä on asiakkaan ja asiakkaan lääkärin kanssa samaa mieltä. Vai onko se asiakkaan aikaan vain näyttelemistä ja kun asikas häviää niin laittaakin kielteisen päätöksen. Mistä muuten asiakas tietää että sen on joku lääkäri katsonut esim: eläkepäätöksen, kuntoutuspäätöksen, jne nimenhän voi laittaa vaikka kelan lääkäri ei katsoisikaan koko papereita. Sanotaan vain asikkaalle ja tai annetaan nimi. Samoin lääkekorvausten kohdalla.

 4. Edelleenkään ei toimeentulotukea saa yhdeltä luukulta!? Miksi osa jätettiin kunnille ja kauanko menee, ennen kuin Kela hoitaa koko homman?

  • Onneksi täydentävän tuen hoitaa kunta!!!!

   Kysymys ei ole pelkästään toimeentulotuesta vaan myös sosiaalityöstä. Esim sairaat ja vammaiset tarvitsevat henkilökohtaista palvelua toimeentulotukiasioissa. Samoin he tarvitsevat täydentävää tukea esim kyetäkseen suoriutumaan itsenäisesti. Oma sosiaalivirkailija voi olla ainoa jonka kanssa asiakas voi puhua asioistaan.

   Eli paljon tukea tarvitseville tuo kunnan ns ”toinen luukku” on pelastus, jos täydentävä tuki olisi myös kelan luukulla se tarkoittaisi sitä että täydentävä tuki lakkaisi olemasta.

 5. Miksi Kela suoraan valehtelee näitä asioita?Asiakkaan kannalta tilanne on hankaloitunut .Nykyinen tilanne on juuri kahdella luukulla asiointia .Kohtelu ei missään tapauksessa ole tasavertaista .Ne ihmiset jotka ei osaa tai pysty jää ilman tukia.Henkilökunta teillä on tilanteesta pihalla, niinkun lumiukko.Henkilökunta neuvoo tekemään asioita väärin tai ei osaa neuvoa mitään.

  • Asiakkaan tilanne on hankaloitunut ja myös eriarvoisuus lisääntynyt.

   Tämä näkyy esim siinä että toimeentulotukiasias ei voi valita millä optikolla tai silmälääkärillä hän voi asioida. Esim silmäsairauksista ja suurista taittovirheistä kärsivistä monilla on ollut sama lääkärii joka tuntee potilaan historian pitkältä ajalta, sama pätee silmälasien hankkimiseen. Kela on kilpailuttanut liikkeet ja on kaksi liikeketjua joiden silmälääkäri, optikko ja silmälaspalvelut Kela hyväksyy. Tämä voi sopia heille joilla ei ole näköongelmia, mutta ne joilla on eivät voi käydä tutulla lääkärillä joka tuntee potilaansa historian.

   Toinen asia on virheelliset päätökset joita on tullut useita, miksi virkailijat eivät katso asiakkaan historiaa, eli edellisiä
   päätöksiä? se säästäisi virkailijoiden työaikaa ja asiakkaan stressiä, sekä puhelinkuluja.

   • Juuri näin! Hermostuin itsekin aivan samasta asiasta. Minä en yksinkertaisesti saa näiltä kahdelta liikkeeltä sopivia kehyksiä pienen kokoni vuoksi ja minun mielestäni kelalla ei ole oikeus puuttua ihmisen yksityisyyteen tai ulkonäköön. Tällä hetkellä kuljen puoli sokeana ilman silmälaseja, koska en näe järkeä hankkia kelan systeemillä laseja joita en kuitenkaan voisi käyttää.
    Sosiaalitoimistossa tuen on saanut määrättyyn summaan asti ja itse on maksanut loput. Ja näin se pitäisi olla edelleenkin. On kohtuutonta sitoa asiakkaat huonompiin liikkeisiin. Mutta toisaalta, eihän se ihmisen näköaisti ole niin tärkeä kelan silmissä tai ihmisen itsetunto ja omanarvon tunto. Ja koomisinta on se, ettei kela enää edes suostunut sanomaan minkä verran tukea saa laseihin. Pakotetaan ihmiset määrättyyn liikkeeseen ja tutkimukseen ennenkuin voi saada edes nämä tiedot. Naurettavaa ihmisten juoksuttamista. Kela on unohtanut ilmeisesti sen, ettei kaikki asu näiden liikkeiden naapurissa.

 6. Kela siirron jälkeen tilanne hankaloitunut lähes kestämättömäksi. Juuri tuli taas virheellinen päätös ja joutuu soittamaan , lääkkeet uhkaa loppua,. Eivät lue edellisiä päätöksiä kunnolla, Eilen yritin puhelimella soittaa kahteen otteeseen, ei mitään vastausta, turhasta jonotuksesta joutuu maksaan puhelinlaskua.

 7. Kela ei edes tiedä mitä tarkoittaa yhdenvertaisuus. Toiselta hyväksytään samaan laskuun monta kymppiä enemmän kuin toiselta ja tämä johtuu vain siitä, että kuka sattuu osumaan kenellekin käsittelijälle. Kela heitti heti minut kadulle kun toimeentulotuki siirtyi kelaan ja kaatoi yli tonnin velat niskaan, siksi että tein niinkuin minun käskettiin tehdä! Sen jälkeen kela esti saamasta asuntoa ja vei tärkeät jokapäiväiset lääkkeet pois, koska joku helvetin kela lääkäri on päättänyt että minun sairauttani ei tarvitsekkaan hoitaa lääkkeillä, vaikka omat lääkärini ovatkin määränneet lääkkeet tarpeellisiksi jo monen vuoden ajan. Mutta toki kelan tuntematon lääkäri tietää paremmin mitä me muiden lääkäreiden potilaat tarvitsemme. EIhän toimeentulotuen asiakkaat tarvitse asuntoa tai lääkkeitä. Kela kohtelee toimeentulotuen asiakkaita kuin Hitler juutalaisia.
  Toimeentulotuelle olen jäänyt, koska kelan lääkäri on päättänyt että olen työkykyinen vaikka toinen lääkärin on monta lausuntoa antanut sen puolesta, etten ole työkykyinen. Samaan aikaan kela hylkäsi myös tuen terapiaan sillä perusteella, etten ole työkykyinen. Eli kelan lääkärin mielestä sama henkilö voi olla samaan aikaan työkykyinen ja työkyvytön, tietysti sen mukaan mikä puoltaa heidän hylkääviä päätöksiään.
  Kela on tehnyt toimeentulotuesta helvetillistä kidutusta ja nöyryytystä ja ihmisarvon menetystä. Sosiaalitoimisto ei koskaan kohdellut ihmistä näin nöyryyttävällä ja halventavalla tavalla. Sosiaalitoimistoon hakemuksen jättämisen jälkeen ei tarvinnut pelätä itku kurkussa päätöstä. Nykyään joka hakemuksen jälkeen saa pelätä puolitoista viikkoa ja odottaa kauhulla, mistä kela seuraavaksi kitisee ja mitä selvityksiä pitäisi toimittaa heille. Jotka lähes aina ovat sellaisia selvityspyyntöjä joiden toimittaminen tai saaminen kelaan on täysin mahdotonta. Vuosi 2017 ”suomi 100” jäi todellakin mieleen, eikä se tule koskaan unohtumaan. Suomi 100 vuosi, jolloin Kela Hitler nousi valtaan ja alkoi köyhien järjestelmällisen nöyryyttämisen ja halventamisen ja ajamisen köyhät itsemurhan partaalle. Hyvä suomi!!! Kela perii toimeentulotuen asiakkailta yritysnumero maksut, eli köyhillä ei ole edes varaa soittaa kelaan. Kela sitoo huononäköiset ihmiset määrättyyn silmälasi liikkeeseen, eikä nämä ihmiset saa enää edes valita miltä he näyttävät, toisin kuin ennen. Kela vie lääkärien määräämät lääkkeet. Kelalla on oikeus valehdella ja paeta vastuuta ja kaataa koko paska lain nimissä köyhän niskaan. Kelalla on oikeus nöyryyttää, halventaa ja alistaa ihmistä lain nimissä.

 8. Kela yhdenmukaisti toimeentulotuen sillä tavalla, että eriarvoisti toimeentulotuen asiakkaat suomen pohjasakaksi ja kyykyttää niitä kuin Hitler konsanaan. Ja kelan pyrkii sillä siihen, että toimeentulotuen asiakkaan tekevät kaikki itsemurhan, niin kela pääsee halvemmalla ja voi kehua tilastoilla että enää suomessa ei hae toimeentulotukea kuin 100 ihmistä. Tässä nyt ollaan ilman lääkitystä sairauteen, johon olen saanut hoitoa vuosien ajan ennenkuin kela päätti, että minähän en mitään hoitoa tarvitse. Kuole pois toimeentulotuen asiakas. SE on kelan pyrkimys. Ja jos ei muuten, niin kyllä se sitten kun tehdään ihmisen elämästä riittävän ahdistavaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.